Liczba odwiedzin strony: 33017 Osób na stronie: 3
 

 Kancelaria radcy prawnego
Seweryn Głębowski

 
 
Kancelaria radcy prawnego
Seweryn Głębowski
 
Kościuszki 1 lok. 34
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 64 poz. 402 - Szczegółowe sposoby i formy składania informacji o kompensacji przyrodniczej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2010 r.) Na podstawie art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) zarządza się, co następuje: §   1.  Rozporządzenie określa szczegółowe sposoby i formy składania...
Monitor Polski 2009 Nr 37 poz. 574 - Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 24 kwietnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu z
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 24 kwietnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przejściu granicznym Gołdap-Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych w państwach trzecich (M.P. z dnia 24 czerwca 2009 r.) Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 w związku z art. 13 ust....